Замовити курсову, дипломну, контрольну роботу, диссертацію

курсові роботи, дипломні роботи, дисернтації

C 11:00 до 19:00 (пн-пт)


Меню сайту
Пошук готових
Курсових, Дипломних
Категорії розділу
Дипломна робота
Курсова робота
Реферат
Питання до іспиту, екзамену, шпаргалки
Есе по міжнародним відносинам
Свята
Праздники Украины
Головна » Перейти до списку дисциплін » Міжнародні відносини » Питання до іспиту, екзамену, шпаргалки

Теорія міжнародних відносин питання до іспиту
28.12.2010, 18:31

Тема: питання до іспиту

питання до іспиту

Дисципліна: Теорія міжнародних відносин

Обсяг: 113 сторінок.

№ роботи: 4188

План


1. Предмет теорії міжнародних відносин 5
2. Предметне поле та проблеми інституціоналізації науки про міжнародні відносини 5
3. Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук 6
4. Структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин 7
5. Методологічні основи сучасної ТМВ 9
6. Поняття методології як системи наукового пошуку 9
7. Проблема методології в дослідженні міжнародних відносин 10
8. Специфічні особливості теоретичного та емпіричного рівнів дослідження в сфері МВ 10
9. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин 11
10. Сукупність методичних підходів, що використовуються у дослідженні питань теорії міжнародних відносин 12
11. Об’єкт та предмет теорії міжнародних відносин, її місце в системі наук. 14
12. Структурні компоненти теорії міжнародних відносин та стадії дослідження (проблема, ідея, принцип, гіпотеза, верифікація, концепція, теорія, парадигма). 16
13. Основи методології та понятійно-категорійний апарат теорії міжнародних відносин. 17
14. Наукові дискусії сьогодення щодо об’єкту, предмету та предметного поля теорії міжнародних відносин 18
15. Методологічні принципи теорії міжнародних відносин за В.Ф.Цимбалістим. 20
16. Поняття та сутність міжнародних відносин. 22
17. Найважливіші особливості міжнародних відносин 22
18. Міжнародний поділ праці та формування світового господарства 23
19. Суб’єкти міжнародних відносин 24
20. Учасники міжнародних відносин та питання їх суб’єктності 25
21.Типологія та функціональні особливості суб’єктів міжнародних відносин 26
22. Міжнародні організації – важливі учасники (суб’єкти) міжнародних відносин 26
Класифікація міжнародних організацій 26
23. Сутність, головний зміст та важливіші особливості міжнародних відносин 27
24. Міжнародний розподіл праці як підґрунтя формування системи міжнародних відносин 28
25. Учасники, актори, фактори, сторони, гравці та суб’єкти міжнародних відносин 29
26. Типологія та функціональні особливості суб’єктів міжнародних 30
27. Особливості розвитку соціальних форм людства та головні питання суб’єктності 31
28. Держава – найважливіший учасник (суб’єкт) міжнародних відносин 32
29. Взаємодія інтересів суб’єктів у міжнародних відносинах 33
30. Інтереси та цілі діяльності учасників міжнародних відносин 34
31. Національні інтереси, їх роль та місце в міжнародних відносинах 35
32.Поля взаємодії міжнародних інтересів суб’єктів 36
33. Зовнішньополітична взаємодія держав у процесі здійснення міжнародних відносин 37
34. Зовнішня політика держав та її найважливіші типи 38
35.Міжнародні відносини в сферах економіки, культури та інформаційної 39
36.Характеристика основних форм міжнародних відносин 40
37.Основні форми дипломатичних відносин 41
38. Розкрийте сутність тверджень про ірреальність міжнародних відносин. 42
39. Найважливіші відмінності у розумінні міжнародних відносин як суспільного явища 42
40. Співвідношення понять "суб’єкт міжнародного права” і суб’єкт міжнародних відносин” 43
41. Основні типи суб’єктів міжнародних відносин 44
42. Особливості наукового трактування проблем співвідношення видів міжнародних відносин 45
43. Зовнішня та міжнародна політика – спільне та особливості. 46
44. Специфіка міжнародних економічних відносин 47
45. Головний зміст міжнародних відносин у сфері культури 48
46. Особливості міжнародних відносин у сфері інформації 48
47.Питання докладання сил суб’єктів у міжнародних відносинах 49
48. Основні складові сили держави у міжнародній взаємодії 50
49. Центри прикладення сил суб’єктів у міжнародному середовищі 50
50. Поля прикладення сил суб’єктів у міжнародному середовищі. 51
51. Закономірності розвитку міжнародних відносин 52
52. Відносна самостійність МВ у загальній системі суспільних відносин 54
53. Проблема законів у сфері міжнародних відносин: закон – закономірність – тимчасові правила. 55
54. Поняття та зміст основних закономірностей і тенденцій розвитку сучасних міжнародних відносин. 56
55. Основні тенденції розвитку МВ 59
56. Місце і роль сили у МВ 60
57.Сила, потенціал і міць суб’єкта міжнародних відносин та центри прикладення сил 61
58. Універсальні закономірності міжнародних відносин та їх основні сьогоденні тенденції 62
59. Зовнішньополітичний потенціал і міць держави, їх складові та основні параметри 64
60.Наростання взаємозалежності світу як головна глобальна тенденція у розвитку міжнародних відносин 64
61. Система міжнародних відносин 65
62. Системний підхід до аналізу міжнародних відносин 66
63. Типи, структура, закони функціонування і трансформації міжнародних систем 67
64. Міжнародна система і міжнародний порядок 68
65. Особливості світопорядку в сучасних умовах 70
66. Системний характер МВ та їх типи 70
67.Система міжнародних відносин та її середовище 71
68. Моделі міжнародних систем та їх значення у практичному аналізі міжнародних відносин 72
69. Типи міжнародних відносин в минулому і сьогодні 72
70. Система ознак – критеріїв типологічного аналізу міжнародних відносин 73
71. Види міжнародних відносин 75
72. Зовнішньополітичні відносини й політичний характер МВ 75
73. Економічні міжнародні відносини та їх підвиди. 76
74.Міжнародні військово-політичні відносини 77
75. Міжнародні дипломатичні відносини 77
76. Форми міжнародних відносин 78
77.Загальна характеристика форм міжнародних відносин 79
78.Критерії класифікації форм міжнародних відносин 79
79. Питання міжнародної протидії та конфронтації 80
80. Головні (з точки зору кількості учасників) форми міжнародних відносин 81
81. Міжнародні односторонні дії держав та інших суб’єктів міжнародних відносин 82
82.Білатеральні міжнародні відносини, загальна характеристика 82
83. Багатосторонні (полілатеральні) міжнародні відносини 83
84. Колективні міжнародні відносини та їх специфічні риси. 83
85.Питання міжнародного співробітництва в сучасних умовах 84
86.Характеристика процесів протидії в міжнародних відносинах 85
87. Можливості, що надає поле компромісів для вирішення конфліктів у міжнародних відносинах 85
88. Міжнародні суперечності та характер їх вияву у сучасну епоху 86
89. Міжнародний конфлікт, його стадії, фази та етапи 87
90. Війна як форма міжнародних відносин 88
91. Характеристика міжнародних відносин щодо кола суб’єктів та часом їх взаємодії 88
92. Міжнародне суспільство. Союзи, блоки, коаліції, співтовариства у міжнародних відносинах 89
93. Постійні та тимчасові міжнародні відносини 91
94. Про основні види міжнародних відносин та їх політичний характер 91
95. Союзи, блоки, коаліції, співтовариства у міжнародному суспільстві, питання часу їх існування 92
96. Сучасні міжнародні відносини у сфері міжнародної інформації 94
97. Проблеми управління в МВ 95
98. Основні принципи управління міжнародними відносинами 95
99. Історичні типи міжнародного порядку 96
100. Проблема правового регулювання міжнародних відносин 97
101. Основні принципи, умови та особливості керування у міжнародних відносинах 98
102. Правові та моральні регулятори в системі управління міжнародними відносинами. 98
103. Характеристика історичних типів міжнародного порядку з позицій особливості вирішення управлінських завдань 99
104. Актуальні питання прогнозування розвитку МВ. 100
105. Прогнозування: сутність та методики його здійснення 101
106. Основні методи прогнозування розвитку міжнародних відносин 102
107. Планування зовнішньої політики 103
108. Основи та інструментарій планування зовнішньої політики 103
109. Питання створення зовнішньополітичного курсу та зовнішньої політики держав 104
110. Про засади планування зовнішньої політики в Україні 105
111. Зовнішньополітичне планування та роль у ньому прогнозів розвитку міжнародних відносин. 106
112. Відправні засади процесу планування зовнішньої політики держав та міжнародних організацій 107
113. Основні етапи створення зовнішньополітичних планів 108
114. Сімейства прогнозів як підґрунтя та гарантії якості зовнішньополітичного планування 109
115.Питання створення системи керівних документів на яких повинно базуватися планування зовнішньої політики (концепція, стратегія, доктрини, програми). 109
116. Процес ухвалення зовнішньополітичних рішень 110
117. Основи теорії та практики прийняття конкретних зовнішньополітичних рішень 111
118. Визначення політичних рішень в державі та міжнародних організаціях 113
119. Стилі прийняття рішень та питання їх еволюції. 114
Оформити попереднє замовлення
Тема повідомлення:
Тема роботи (вказана вище плану роботи):
№ роботи (вказаний вище, після теми роботи):
Уточнення по роботі чи оплаті:
Варіанти оплати:
Телефон Замовника (Обов'язкове поле):
E-mail Замовника (Обов'язкове поле):

Вартість готових робіт з сайту:
Реферат - 2 грн. за сторінку
Курсова робота - 3 грн. за сторінку
Дипломна робота - 4 грн. за сторінку
Бізнес-план - 150 грн. за роботу
Відповіді на іспит, шпаргалки - 100 грн. за предмет

Проглянути зміст роботи і придбати її можна в офісі студії.
Якщо Ви не в Києві або Вам не зручно під'їжджати в офіс, заздалегідь проконсультувавшись з менеджером студії роботу можна отримати  по електронній пошті після 100% -ої оплати по банківських реквізитах студії
У вартість роботи включено електронний варіант роботи без роздруку.
Придбані готові роботи студії не підлягають поверненню і допрацьовуються тільки за додаткову вартість.

Можливе виконання роботи з цієї тематики на замовлення. т 8(044) 599-69-86
Категорія: Питання до іспиту, екзамену, шпаргалки | Додав: Ise4
Переглядів: 1204 | Завантажень: 0
Послуги
Розклад роботи
Партнери сайту
 • Посилання
 • Статистика

   

   
  Copyright © 2018informative studio Expert 
  Вся інформація, розміщена на веб-сайті http://studiya-expert.at.ua/ включаючи статті, тексти, фото-, аудіо-та відеоматеріали, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір і розташування матеріалів є власністю інформаційної студії Експерт та об'єктом авторських прав, охороняється відповідно до законодавства про захист авторських прав.
   
  Яндекс цитирования